०१-४८००८८१
info@nayapatisaccos.com
गोकर्णेश्वर न. पा. -२ ,नयाँपाटी, काठमाडौं

अन्य सेवाहरु

ATM सेवा :

संस्थाले सदस्यहरुको सहज र सरल बैकिङ्ग सेवाको लागि नयाँपाटी SCT डेविट (ATM) कार्ड जारी गरेको छ । जसको माध्यमबाट सदस्यहरुको नेपाल अधिराज्य भरिको ATM बाट २४सैं घण्टा रकम निकाल्न सक्नेछ ।

सदश्य राहत कोष: