०१-४८००८८१
info@nayapatisaccos.com
गोकर्णेश्वर न. पा. -२ ,नयाँपाटी, काठमाडौं

हाम्रा सेवाहरु

ATM Service

संस्थाले सदस्यहरुको सहज र सरल बैकिङ्ग सेवाको लागि नयाँपाटी SCT डेविट (ATM) कार्ड जारी गरेको छ । जसको माध्यमबाट सदस्यहरुको…

Nayapati Smart Banking Service

यस नयाँपाटी साकोसले सदस्य सेवाको लागि २४सैं घण्टा नयाँपाटी स्मार्ट बैकिङ्ग शुरुवात गरेको छ ।