०१-४८००८८१
info@nayapatisaccos.com
गोकर्णेश्वर न. पा. -२ ,नयाँपाटी, काठमाडौं

लिखित परिक्षा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना!